అమెరికాకు మాంద్యం ముప్పు..

అగ్రరాజ్యం యుఎస్ లో 40 ఏళ్ల గరిష్ఠానికి ద్రవ్యోల్బణం రాబోయే ఆర్థిక మాంద్యానికి సిద్ధం కావాలంటూ నిపుణుల హెచ్చరికలు అమెరికాలోని ప్రజలు ఇప్పుడు ద్రవ్యోల్బణంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రస్తుతం సమయంలో ప్రపంచం మొత్తం ద్రవ్యోల్బణంతో అవస్థలు పడుతోంది. అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణం రేటు గత 7 నెలలుగా ప్రతిరోజూ కొత్త గరిష్టాలను తాకుతోంది. డేటా ప్రకారం, మార్చి నెలలో యుఎస్ ద్రవ్యోల్బణం 40 సంవత్సరాల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. ఏప్రిల్‌లో ద్రవ్యోల్బణం కాస్త తగ్గినప్పటికీ 40 ఏళ్ల గరిష్ఠ స్థాయిలోనే ఉంది. దిగ్గజ … Read more

error: Content is protected !!