మీ పిల్లల ఉన్నత చదువులకు డబ్బు కావాలా?

ఈ స్కీమ్ లో పెట్టుబడి పెట్టండి.. 15 ఏళ్లలో పెద్ద మొత్తం పొందండి నేడు పిల్లల చదువు, భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన పెరిగింది. పిల్లల ఉన్నత చదువుల కోసం భారీగా ఖర్చు పెడుతున్నారు. కానీ మీరు మీ బిడ్డ పుట్టినప్పటి నుంచే పెట్టుబడిని ప్రారంభిస్తే, మీరు 15 సంవత్సరాలలో భారీ మొత్తాన్ని మీ పిల్లల మంచి విద్య కోసం అందించవచ్చు. ఇక్కడ రెండు పెట్టుబడి ఎంపికలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ మీరు నెలకు రూ. 5000 పెట్టుబడి పెడితే, మీరు … Read more

error: Content is protected !!