లోన్ పొందడానికి 5 మార్గాలు

 అకస్మాత్తుగా డబ్బు అవసరమైందా.. వీటిని పరిశీలించండి మీకు అకస్మాత్తుగా డబ్బు అవసరమైతే ఏం చేస్తారు.. ఎవరినైనా డబ్బు అడగడం ద్వారా అవసరాన్ని తీర్చుకోవచ్చు. కానీ ద్రవ్యోల్బణం ప్రతి ఒక్కరినీ తాకుతున్న ఈ రోజుల్లో ఎవరూ మీకు అప్పు ఇవ్వలేరు. అందువల్ల  మీకు లోన్ ఆప్షన్ మాత్రమే ఉంది. ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమిటంటే, ఒక బ్యాంకు మీకు రుణం ఇస్తే, దానిపై మీరు ఏమి తనఖా పెడతారు? రుణం తీసుకోవడానికి అనేక ఎంపికలు ఉన్నాయి. అటువంటి 5 ఎంపికల … Read more

error: Content is protected !!